มาร่วมเป็นสมาชิกกับเรา

เพื่อเปิดประตูสู่อนาคตการค้าส่งออกของคุณ

ทำไมถึงต้องสมัครสมาชิกกรม?

สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก

ตลาดการค้าต่างประเทศ

ตลาดการค้าต่างประเทศ

 • มีชื่ออยู่ใน "Find Thai Exporters" บนเว็บกรม
 • งานแสดงสินค้า (ใน -ต่างประเทศ)
 • จับคู่เจรจาธุรกิจ Online Onsite
 • บุกตลาด segment ใหม่ เจอคู่ค้าใหม่
 • รับการสนับสนุน SME Pro- active
เสริมแกร่ง แซงคู่แข่งขัน

เสริมแกร่ง แซงคู่แข่งขัน

 • ข่าวการค้าสายตรงจากทูตพาณิชย์
 • เข้าถึงบทวิเคราะห์ความต้องการตลาด
 • ทันเหตุการณ์รับแจ้งเตือนข้อควรระวัง
 • รับการวิเคราะห์กลยุทธ์การค้า
 • แนะนำกิจกรรมจาก AI
 • เฉพาะสมาชิกประเภท EL /SEL เท่านั้น
เคล็ดลับการค้า

เคล็ดลับการค้า

 • อบรมเสริมศักยภาพ
 • พบกูรู ระดับอินเตอร์ Upgrade
 • ดีไซน์ สร้างแบรนด์
 • รับตราสัญลักษณ์ รางวัล
 • ได้ประชาสัมพันธ์ในเวทีต่างประเทศ

ประเภทของสมาชิกกรม

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

นิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล รัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

≥ 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

≥ 1 ปี และมีประสบการณ์ จำหน่ายสินค้า ≥ 50,000 บาท

ประสบการณ์
การส่งออก

≥ 6 เดือน จำนวน ≥ 3 ครั้ง/ปี และ/หรือ มีมูลค่า ≥ 50,000 บาท/ปี

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

เป็นผู้ผลิต และ/หรือ เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า
คุณสมบัติพื้นฐาน
xxx
คุณสมบัติเฉพาะ
xxx

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

Pre-EL

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

Pre-EL

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

Pre-EL

ประสบการณ์
การส่งออก

Pre-EL

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

Pre-EL
คุณสมบัติพื้นฐาน
Pre-EL
คุณสมบัติเฉพาะ
Pre-EL

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

TDC

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

TDC

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

TDC

ประสบการณ์
การส่งออก

TDC

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

TDC
คุณสมบัติพื้นฐาน
TDC
คุณสมบัติเฉพาะ
TDC

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

Pre-TDC

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

Pre-TDC

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

Pre-TDC

ประสบการณ์
การส่งออก

Pre-TDC

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

Pre-TDC
คุณสมบัติพื้นฐาน
Pre-TDC
คุณสมบัติเฉพาะ
Pre-TDC

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

SMEX

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

SMEX

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

SMEX

ประสบการณ์
การส่งออก

SMEX

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

SMEX
คุณสมบัติพื้นฐาน
SMEX
คุณสมบัติเฉพาะ
SMEX

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

Pre-SMEX

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

Pre-SMEX

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

Pre-SMEX

ประสบการณ์
การส่งออก

Pre-SMEX

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

Pre-SMEX
คุณสมบัติพื้นฐาน
Pre-SMEX
คุณสมบัติเฉพาะ
Pre-SMEX

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

SEL

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

SEL

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

SEL

ประสบการณ์
การส่งออก

SEL

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

SEL
คุณสมบัติพื้นฐาน
SEL
คุณสมบัติเฉพาะ
SEL

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

SPL

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

SPL

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

SPL

ประสบการณ์
การส่งออก

SPL

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

SPL
คุณสมบัติพื้นฐาน
SPL
คุณสมบัติเฉพาะ
SPL

ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิก

LSPs

ทุนจดทะเบียน/
มูลค่าการลงทุน

LSPs

ระยะเวลาการ
จดทะเบียน

LSPs

ประสบการณ์
การส่งออก

LSPs

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

LSPs
คุณสมบัติพื้นฐาน
LSPs
คุณสมบัติเฉพาะ
LSPs

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

icon ยืนตัวตนผู้สมัคร

1. ยืนตัวตนผู้สมัคร

icon ตรวจสอบข้อมูล

2. ตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบการจด ทะเบียนธุรกิจ
icon กรอกใบสมัคร

3. กรอกใบสมัคร

 • กรอกข้อมูล 7 ขั้นตอน
 • แนบเอกสาร
icon เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 • ตรวจสอบโรงงาน (ถ้ามี)
 • ตรวจสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสาร
icon เช็คผลการสมัคร

5. เช็คผลการสมัคร

 • รับแจ้งผลการพิจารณา ข้อความหรือเมล

เข้าร่วมสมาชิกกรม ขยายโอกาส
เสริมแกร่งให้กับธุรกิจคุณ