ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
22 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสุขภาพความงามและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องไปเจรจาการค้า ณ ประเทศเวี...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566
คณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
5 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566
TEST Out-Going Create Trade
จำนวนที่เปิดรับ 5 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว