ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
21 ธ.ค. 2566 - 28 ธ.ค. 2566
ทดสอบสร้างกิจกรรม GULFOOD
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
17 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566
GULFOOD 2023 (ทดสอบเพื่อการอบรม)
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 เม.ย. 2566 - 16 เม.ย. 2566
GULFOOD 2023_1
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
15 มี.ค. 2566 - 16 มี.ค. 2566
GULFOOD 2566
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
22 ก.พ. 2566 - 22 ก.พ. 2566
ทดสอบ gulfood สำหรับ ditp one ไม่ใช่กิจกรรมจริง
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
20 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
GULFOOD 2023
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
20 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
GULFOOD 2023_2
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
BIOFACH 2023
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
16 ม.ค. 2566 - 21 ม.ค. 2566
UAT GULFOOD 2023
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
13 ม.ค. 2566 - 17 ม.ค. 2566
GULFOOD 2023
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
13 ม.ค. 2566 - 17 ม.ค. 2566
GULFOOD 2566 ครั้งที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
12 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566
GULFOOD 2566 ทดสอบระบบครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
12 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
GULFOOD 2566 ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
12 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
GULFOOD 2566 ครั้งที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
12 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
GULFOOD 2023
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
11 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
GULFOOD 2566 ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
11 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
Test GULFOOD 2023
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
GULFOOD 2566 ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 ม.ค. 2566 - 16 ม.ค. 2566
ทดสอบใบสมัครเพื่อการเช็คอิน 2566 ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว