ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
8 ก.ย. 2565 - 12 ก.ย. 2565
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ในงาน Maison & Objet 2022 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่ง...
จำนวนที่เปิดรับ 27 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
19 ส.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565
ทดสอบระบบ DITP ONE (โครงการพิเศษ)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
8 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
8 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 มิ.ย. 2565 - 5 ส.ค. 2565
กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ (Business Matching Bootcamp)
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters และ Animation ไทย ในประเทศญี...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 พ.ค. 2565 - 27 พ.ค. 2565
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ “Branding in the Di...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
19 พ.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565
โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution)
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
28 มี.ค. 2565 - 28 มี.ค. 2565
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ “Design for the Bet...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
4 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 ม.ค. 2565 - 27 ม.ค. 2565
โครงการ Content Pitching ธุรกิจภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ม.ค. 2565 - 21 ม.ค. 2565
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก...
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว