ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
16 ส.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565
ทดสอบระบบ DITP ONE (คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศเยือนไทย)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
6 ก.ค. 2565 - 6 ก.ค. 2565
โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับแอฟริกาตะวันออก ปี 2565
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว